معنی و ترجمه کلمه sales talk به فارسی sales talk یعنی چه

sales talk


مذاکره وبازار گرمى براى فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها