معنی و ترجمه کلمه salience به فارسی salience یعنی چه

salience


)saliency(برجستگى ،چابکى درجست وخيز،جلو امدگى ،برترى ،نکته برجسته ،موضوع برجسته
روانشناسى : بارز بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها