معنی و ترجمه کلمه salify به فارسی salify یعنی چه

salify


تبديل به نمک کردن ،نمک زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها