معنی و ترجمه کلمه salt away به فارسی salt away یعنی چه

salt away


()salt down(گوشت وغيره را)نمک سود کردن ،نمک زدن به(براى حفظ گوشت وغيره)،اندوختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها