معنی و ترجمه کلمه salt bath case hardening به فارسی salt bath case hardening یعنی چه

salt bath case hardening


علوم مهندسى : سخت گردانى سطحى حمام نمک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها