معنی و ترجمه کلمه salt bath furnace به فارسی salt bath furnace یعنی چه

salt bath furnace


علوم مهندسى : کوره حمام نمک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها