معنی و ترجمه کلمه salt bath hardening به فارسی salt bath hardening یعنی چه

salt bath hardening


علوم مهندسى : سخت گردانى حمام نمک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها