معنی و ترجمه کلمه salt down به فارسی salt down یعنی چه

salt down


()salt away(گوشت وغيره را)نمک سود کردن ،نمک زدن به(براى حفظ گوشت وغيره)،اندوختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها