معنی و ترجمه کلمه salt glaze به فارسی salt glaze یعنی چه

salt glaze


معمارى : لعاب نمکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها