معنی و ترجمه کلمه salt pit به فارسی salt pit یعنی چه

salt pit


(گودال در )کان نمک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها