معنی و ترجمه کلمه salute (hand) به فارسی salute (hand) یعنی چه

salute (hand)


احترام نظامى با دست ،با دست احترام گذاشتن
علوم نظامى : سلام دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها