معنی و ترجمه کلمه salute به فارسی salute یعنی چه

salute


تعظيم ،احترام گذاشتن ،احترام نظامى ،سرلام کردن ،سلام دادن ،تهنيت گفتن ،درود
ورزش : سلام کردن يا دست دادن دو کشتى گير در اغاز مبارزه
علوم نظامى : احترام نظامى توپ سلام يا توپ سلام انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها