معنی و ترجمه کلمه saluting battery به فارسی saluting battery یعنی چه

saluting battery


توپ اجراکننده تير سلام
علوم نظامى : اتشبار تير سلام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها