معنی و ترجمه کلمه salvage group به فارسی salvage group یعنی چه

salvage group


گروه بازيابى وسايل
علوم نظامى : تيم نجات پرسنل و افراد غرق شده گروه مخصوص جمع اورى اقلام بازيافتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها