معنی و ترجمه کلمه salvation به فارسی salvation یعنی چه

salvation


رستگارى ،رهايى ،سبب نجات
روانشناسى : رستگارى
بازرگانى : رستگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها