معنی و ترجمه کلمه salve به فارسی salve یعنی چه

salve


مرهم تسکين دهنده ،(مج ).داروى تسکين دهنده ،ضماد گذاشتن ،تسکين دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها