معنی و ترجمه کلمه salver shaped به فارسی salver shaped یعنی چه

salver shaped


( )salverform(ج.ش ).لوله اى شکل ،خمره اى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها