معنی و ترجمه کلمه salvoes of applause به فارسی salvoes of applause یعنی چه

salvoes of applause


فريادهاى افرين ازچند سو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها