معنی و ترجمه کلمه sambur به فارسی sambur یعنی چه

sambur


( )sambar(ج.ش ).گوزن يال دار بزرگ اسيا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها