معنی و ترجمه کلمه samisch variation به فارسی samisch variation یعنی چه

samisch variation


ورزش : وارياسيون زميش در دفاع هندى شاه در دفاع نيمزو هندى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها