معنی و ترجمه کلمه sample data به فارسی sample data یعنی چه

sample data


کامپيوتر : داده نمونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها