معنی و ترجمه کلمه sampling distribution به فارسی sampling distribution یعنی چه

sampling distribution


روانشناسى : توزيع نمونه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها