معنی و ترجمه کلمه sampling population به فارسی sampling population یعنی چه

sampling population


روانشناسى : جامعه نمونه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها