معنی و ترجمه کلمه sampling test به فارسی sampling test یعنی چه

sampling test


معمارى : ازمون نمونه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها