معنی و ترجمه کلمه sampling unit به فارسی sampling unit یعنی چه

sampling unit


روانشناسى : واحد نمونه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها