معنی و ترجمه کلمه sampson post به فارسی sampson post یعنی چه

sampson post


پايه شاهين
معمارى : ستونک شاهين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها