معنی و ترجمه کلمه sanatory به فارسی sanatory یعنی چه

sanatory


)sanative(شفادهنده ،علاج کننده بهبودى دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها