معنی و ترجمه کلمه sanctification به فارسی sanctification یعنی چه

sanctification


تقديس ،تطهير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها