معنی و ترجمه کلمه sanctified airs به فارسی sanctified airs یعنی چه

sanctified airs


مقدس نمايى ،تقدس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها