معنی و ترجمه کلمه sanctimony به فارسی sanctimony یعنی چه

sanctimony


مقدس نمايى ،تقدس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها