معنی و ترجمه کلمه sanctioned laws به فارسی sanctioned laws یعنی چه

sanctioned laws


مصوب
قانون ـ فقه : قوانين يا مقررات مصوبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها