معنی و ترجمه کلمه sanctuary به فارسی sanctuary یعنی چه

sanctuary


بسط،منطقه بى خطر عقب جبهه ،جايگاه مقدس ،حرم مطهر،بستگاه ،مخفيگاه ،پناهگاه ،تحصين ،حق بست نشينى
قانون ـ فقه : محل تحصن
علوم نظامى : منطقه مبنا و پايگاه لجستيکى امن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها