معنی و ترجمه کلمه sand bag به فارسی sand bag یعنی چه

sand bag


سستى عمدى در تمرين( براى فريفتن حريف)
ورزش : سستى عمدى در تمرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها