معنی و ترجمه کلمه sand bank به فارسی sand bank یعنی چه

sand bank


تپه زيرابى ،جزيره نما،ريگ پشته ،ريگ تپه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها