معنی و ترجمه کلمه sand blast nozzle به فارسی sand blast nozzle یعنی چه

sand blast nozzle


علوم مهندسى : شيپوره ماسه پاشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها