معنی و ترجمه کلمه sand blast unit به فارسی sand blast unit یعنی چه

sand blast unit


علوم مهندسى : واحد ماسه پاشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها