معنی و ترجمه کلمه sand blasting به فارسی sand blasting یعنی چه

sand blasting


ماسه پاشى
علوم مهندسى : شن پاشى
عمران : ذرات سنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها