معنی و ترجمه کلمه sand casting به فارسی sand casting یعنی چه

sand casting


علوم مهندسى : ريخته گرى ماسه اى
علوم هوايى : ريخته گرى قطعات فلزى با قابهاى ماسه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها