معنی و ترجمه کلمه sand castings به فارسی sand castings یعنی چه

sand castings


علوم مهندسى : قطعه ريختگى ماسه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها