معنی و ترجمه کلمه sand equivalent به فارسی sand equivalent یعنی چه

sand equivalent


همسنگ ماسه
معمارى : درجه ماسه اى بودن خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها