معنی و ترجمه کلمه sand filling (am) به فارسی sand filling (am) یعنی چه

sand filling (am)


معمارى : ماسه گرفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها