معنی و ترجمه کلمه sand hill به فارسی sand hill یعنی چه

sand hill


ريگ پشته ،ريگ توده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها