معنی و ترجمه کلمه sand iron به فارسی sand iron یعنی چه

sand iron


يکجور چوگان در بازى گلف که با ان گوى را از ميان ريگ بلند ميکنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها