معنی و ترجمه کلمه sand lime brick به فارسی sand lime brick یعنی چه

sand lime brick


معمارى : اجر ماسه اهکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها