معنی و ترجمه کلمه sand mix به فارسی sand mix یعنی چه

sand mix


معمارى : ماسه اغشته سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها