معنی و ترجمه کلمه sand pile به فارسی sand pile یعنی چه

sand pile


توده ماسه ،توده شن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها