معنی و ترجمه کلمه sand pump به فارسی sand pump یعنی چه

sand pump


عمران : پمپ شن کش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها