معنی و ترجمه کلمه sand spout به فارسی sand spout یعنی چه

sand spout


ستون شن که در اثر وزش باد درست ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها