معنی و ترجمه کلمه sand stone به فارسی sand stone یعنی چه

sand stone


عمران : ماسه سنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها