معنی و ترجمه کلمه sand store به فارسی sand store یعنی چه

sand store


علوم مهندسى : انبار ماسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها